Shenghai Tablet Clean Engineering

Izba AHU

Čistá miestnosť AC a LED lampa

Elektrické ovládanie

Farmaceutické laboratórium

Farmaceutické suroviny

Spracovateľská miestnosť