Farmaceutická čistá miestnosť Forster

Koridor do čistej miestnosti

Dvere do čistej miestnosti

Lampa do čistej miestnosti

Okno do čistej miestnosti

Spracovateľská miestnosť