Biologická čistá miestnosť Runhui

Izba AHU

Biologické laboratórium

Čistý koridor

Okno prechodu do čistej miestnosti

Potrubie do čistej miestnosti

Procesné potrubie do čistej miestnosti