Maiquer Food Co., čistá miestnosť

Air Shower Room

Koridor do čistej miestnosti

Dvere a okno do čistej miestnosti

Laboratórium čistej miestnosti

Čistá izba

Spracovateľská miestnosť