Biologické laboratórium FVIL

Čistá miestnosť AC

Koridor do čistej miestnosti

Dvere a okno do čistej miestnosti

Inštalácia čistej miestnosti

Okno do čistej miestnosti

Procesné potrubie