Ruichi Nová centrálna kuchyňa a vodné produkty Čistá miestnosť

Čistá miestnosť Central Kichen

Centrálny Kichen

Koridor do čistej miestnosti

Prízemie čistej miestnosti

Obchod s čistou miestnosťou